image
blank
Medborgerhuset

Om Medborgerhuset

Medborgerhuset er ca. 1.200 m2, bestående af Kulturcafé, 6 mødelokaler, 2 sale, samt udstillingsfoyer hvor der afholdes udstillinger løbende. Medborgerhuset har som mål, at hele tiden være på forkant med opfølgning af de krav der stilles til et moderne Kulturhus.

I øjeblikket holder daghøjskolen til i Medborgerhuset. De har 4 lokaler til rådighed, og er der hver dag i dagtimerne.

Frivillighescentret holder opså til i Medborgerhuset. Frivillighedscentret har til formål, at

  • synliggøre det frivillige arbejde og  dets tilbud overfor Høje-Taastrup Kommunes borgere
  • skabe netværk mellem kommunens foreninger og interessegrupper
  • understøtte nye frivillige initiativer og styrke det frivillige arbejde bl.a. ved at formidle kontakt mellem frivillige, foreninger og Høje-Taastrup Kommune
  • skabe dialog mellem interesserede borgere og foreninger og understøtte rekrutering af frivillige til foreningerneyde bistand til opstart og koordinering af selvhjælpsgrupper

For at sikre de enkelte foreninger og interessegruppers tilhørsforhold til Høje-Taastrup Frivilligcenter, og understøtte nye initiativer bedst muligt, skal Høje-Taastrup Frivilligcenter være opsøgende, og udføre en del af centrets arbejde fra lokale kontaktsteder, ved fx at have kontortid i lokalområder.

Ønsker du at komme i kontakt med Frivillighedscentret, kan du kontakte daglig leder Anette Tengberg på email info@frivilligcenter-hojetaastrup.dk eller på telefon 51 33 37 36.

Sidst opdateret: 16-05-2013